Om oss

På Grandesco ligger vi i framkant när det gäller innovationer. Vi hjälper våra kunder att förbättra sin vardag genom att utveckla, implementera och marknadsföra smarta konsumentprodukter, utveckla produkter och sortiment samt våra kunders leverantörsbas. Det gör vi med hjälp av hög teknisk kompetens, stort engagemang och hög grad av kreativitet.

Vi väljer vår egen väg, som inte alltid går via de självklara lösningarna, men som når utöver det vanliga och gör samhället och världen lite bättre. Vi kombinerar mer än 30 års erfarenhet av affärsutveckling med en ständig nyfikenhet på de senaste trenderna.

Vi har etablerat och bygger kontinuerligt långsiktiga leverantörsrelationer inom flera olika branscher såsom industri, handel, distribution och logistik. Slutkunden är väldigt viktig för oss och har alltid vårt fulla och odelade fokus. Kundens behov och önskemål styr inriktningen av vår verksamhet.

Kort om Grandesco

Grandesco är ett innovativt företag som arbetar med affärs- och produktutveckling med inriktning på:
-Lösningar för konsumentmarknaden
-Produkt- och sortimentsutveckling
-Leverantörsutveckling

Vårt kontor finns i Norrköping och vi jobbar med leverantörer från hela världen och kunder i framförallt Norden. I dagsläget sysselsätter vi totalt 5 personer.

Kvalitet

Grandesco arbetar utifrån värdegrunden att ett välfungerande kvalitetsarbete har mycket stor betydelse för en verksamhets resultat och framgång

Det handlar både om att förbättra verksamheten och om att säkra kvaliteten så att inte fel och brister uppstår.

Genom att engagera alla berörda parter i detta arbete kan stora effekter uppnås gällande ekonomiskt resultat, kundtillfredsställelse och arbetsmiljö.

För Grandesco har detta blivit en filosofi, som ligger som grund för hur verksamheten leds.

Samtliga våra underleverantörer är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, eller enligt motsvarande kvalitetsledningssystem

Produkter

Vi arbetar för närvarande med ett antal innovativa projekt för konsumentmarknaden inom hem- och trädgårdsområdet samt inom produkt-, sortiments- och leverantörsutveckling.
  

Affärsidé

Vi hjälper våra kunder att förbättra sin vardag genom att utveckla, implementera och marknadsföra innovativa konsumentprodukter.

Utveckla våra kunders produkter och sortiment för att öka kundens omsättning och vinst.

Utveckla våra kunders underleverantörer för att öka kvalitet, leveransprecision och samtidigt lönsamheten hos vår kund.