Våra varumärken

Samtliga våra flytande gödningar är noggrant testade och utvecklade för optimalt resultat. Produkterna är dessutom framtagna i samarbete med såväl golfklubbar som SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Kemikalieinspektionen.

Varumärke 1

Perfekt Gräs, Mossa-P är en Svensktillverkad flytande gödning till gräsmattan med mosseffekt.

INNEHÅLL
NPK 15-0-0 + 4% järnsulfat
RÄCKER TILL
Upp till 1000 m²

Gödning till gräsmattans som absorberar och förebygger mossa - mossan försvinner av sig självt. Snabb synlig effekt.
Ger snabbt ett tätare, grönare och friskare gräs.
Härdar gräset mot mögel, lav- och svampangrepp.
Använd under växtperioden från 8 grader, normalt under April till och med Oktober beroende på breddgrad.
Appliceras med hjälp av att koppla på trädgårdsslangen på dunken och spruta ut gödningen – blandas korrekt automatiskt. 
Risken för brännskador på gräset är mycket liten eftersom vattentillförseln är så pass stor. 
Behöver inte kopplas bort från slangen om man vill förvattna vissa partier utan gödningen. 

REFILL - Perfekt Gräs, Mossa-P är en Svensktillverkad flytande gödning till gräsmattan med mosseffekt.

INNEHÅLL
NPK 15-0-0 + 4% järnsulfat
RÄCKER TILL
Upp till 1000 m²
 

Perfekt Gräs, Gräs PLUS Svensktillverkad gödning till gräsmattan.
Extra högt kväveinnehåll - både snabb & långvarig effekt.

INNEHÅLL
NPKS 20-0-4-4
RÄCKER TILL
ca 300 m²

Gödning till gräsmattans som snabbt ger ett tätare, grönare, friskare gräs och starkare gräs.
Förbättrar övervintringsförmågan.
Härdar gräset mot sjukdomar.
Använd 2-4 ggr per säsong, beroende på gräsmattans status, för optimal effekt.
Appliceras med hjälp av att koppla på trädgårdsslangen på dunken och spruta ut gödningen – blandas korrekt automatiskt. 
Risken för brännskador på gräset är mycket liten eftersom vattentillförseln är så pass stor. 
Behöver inte kopplas bort från slangen om man vill förvattna vissa partier utan gödningen. 

REFILL - Perfekt Gräs, Gräs PLUS Svensktillverkad gödning till gräsmattan.
Extra högt kväveinnehåll - både snabb & långvarig effekt.

INNEHÅLL
NPKS 20-0-4-4
RÄCKER TILL
ca 300 m²

 

Perfekt Gräs, Snigel-P är en Svensktillverkad flytande gödning till gräsmattan med snigeleffekt.

INNEHÅLL
NPK 10-0-0 + 5% snigeleffekt
RÄCKER TILL
ca 400 m²

Sprayas direkt på sniglarna när förekomsten är som rikligast, oftast i skymningen och efter regn. Gräs och sniglar behandlas simultant - gräset gödslas och sniglarna elimineras på plats, torkar ut och förmultnar.
OBS! Undvik att spraya i trädgårdslandet då grönsakerna kan ta lite smak av järnet.
Appliceras med hjälp av att koppla på trädgårdsslangen på dunken och spruta ut gödningen – blandas korrekt automatiskt. 
Risken för brännskador på gräset är mycket liten eftersom vattentillförseln är så pass stor. 
Behöver inte kopplas bort från slangen om man vill förvattna vissa partier utan gödningen. 

Perfekt Gräs, Häck PLUS Svensktillverkad pH neutral gödning till häckar.

INNEHÅLL
NPK 10-1-2
RÄCKER TILL
Ca 150 m häck

Ger en tätare, grönare, friskare och starkare häck.
Allroundgödning framtagen för fungera under de olika förhållanden vi har från norr till söder och på olika jordar. Passar för både blommande och gröna häckar som inte har ett speciella behov, te.x behov av extra kalk eller surare miljö (låg pH).
Spruta gödningen på marken under, och längs med, häcken 2 ggr per säsong - en gång under lövsättningen och en gång under den period då de nya skotten skjuter. Undvik att gödsla senare mot hösten då växterna förbereder sig för vintervilan.
Appliceras med hjälp av att koppla på trädgårdsslangen på dunken och spruta ut gödningen – blandas korrekt automatiskt. 
 
Behöver inte kopplas bort från slangen om man vill förvattna vissa partier utan gödningen. 

Varumärke 2