Våra varumärken

Samtliga våra granulat är noggrant testade och utvecklade för optimalt resultat. Produkterna är dessutom framtagna i samarbete med såväl golfklubbar som SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Kemikalieinspektionen.

Varumärke 1

Mossa-P - ULTRAGREEN

Gräsgödsel i granulatform

• 25% kväve! Marknadens högsta kväveinnehåll!
• Motverkar mossa naturligt och miljövänligt
• 5,5% järn som motverkar mossa och ger en fin mörkgrön färg
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste gräsmattan!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 600m2
 

Mossa-P - ULTRAGREEN - Vår

Gräsgödsel i granulatform

• Vårvariant med något mindre kväve!
• Motverkar mossa naturligt och miljövänligt
• 5,5% järn som motverkar mossa och ger en fin mörkgrön färg
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste gräsmattan!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 600m2
 

Mossa-P - ULTRAGREEN - Höst

Gräsgödsel i granulatform

• Höstvariant med något mindre kväve!
• Motverkar mossa naturligt och miljövänligt
• 5,5% järn som motverkar mossa och ger en fin mörkgrön färg
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste gräsmattan!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 600m2
 

GräsPLUS - ULTRAGREEN

Gräsgödsel i granulatform

• 25% kväve! Marknadens högsta kväveinnehåll!
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste gräsmattan!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 600m2

GräsPLUS - ULTRAGREEN - Vår

Gräsgödsel i granulatform

• Vårvariant med något mindre kväve!
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste gräsmattan!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 600m2

GräsPLUS - ULTRAGREEN - Höst

Gräsgödsel i granulatform

• Höstvariant med något mindre kväve!
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste gräsmattan!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 600m2

HäckPLUS - ULTRAGREEN

Häckgödsel i granulatform

• Häckgödning med rätt mängd kväve!
• Både snabb- och långtidsverkande
• Enkel att sprida!
• Ger den i särklass snyggaste häcken!
• Innehåller utvalda micronäringsämnen
• Förpackad i praktisk hink

• 9,2 kg räcker till hela 100 m häck